У відео-конференц-залі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського у листопаді 2019 року відбулася зустріч з студентським парламентом, на якій студенти різних курсів та факультетів мали змогу ознайомитись з можливостями їх участі у проекті «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» в рамках ERASMUS+».

Під час зустрічі з студентським парламентом викладачами кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання було обговорено нові можливості участі студентів ТНМУ імені І.Я.Горбачевського у даному проекті. Представників студпарламенту зацікавила інформація щодо проекту «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» в рамках ERASMUS+». Вивчаючи представлену інформації у вигляді друкованої продукції (флаєри), попередньо надруковану у видавництві «Укрмедкнига», студенти дискутували щодо можливості брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності в ЄС, через програми Erasmus+». Студенти цікавилися інформацією про можливість участі у даному проекті студентської молоді, інтернів, аспірантів та викладачів нашого вузу. У студентів виникали питання щодо можливостей проходження виробничої практики та оволодівання практичними навиками об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) на базах реабілітаційних клінік та університетських лікарень за кордоном, завдяки програмі Erasmus+.