29 серпня у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського відбулося засідання представників трудового колективу і вченої ради університету на якому

ректор представив звіт про роботу за 2019-2020 навчальний рік. Ректор відмітив, що у минулому році університет став учасником проекту Еразмус+ і зараз цей проект успішно реалізується. Робочою групою проекту здійснено глибокий аналіз навчальних планів і робочих програм зарубіжних і українських університетів, які здійснюють підготовку магістрів фізичної терапії. Наш університет взяв на себе зобов’язання перед ВНЗ партнерами проекту розробити методику здачі ОСКІ для магістрів. На сьогодні вже проведено пілотний іспит за участю однієї групи студентів магістрів, продовжується робота над оснащенням симуляційного центру для цього іспиту.

У листопаді 2019 року студенти Тернопільського національного медичного університету іменні І.Я.Горбачевського МОЗ України були проінформовані про реалізацію проекту «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» в рамках ERASMUS+». Студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ Медсестринства були проінформовані щодо даного проекту у вигляді друкованої продукції (флаєрів), попередньо надрукованої у видавництві «Укрмедкнига».

Студенти були зацікавлені і активно брали участь у обговорені під час розгляду друкованої продукції (флаєрів). Основне, що цікавило студентську молодь, це яка мета проекту «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» в рамках ERASMUS+». – Отже, вищевказаний проект спрямований на 3 основні цілі: - Підвищення професійного потенціалу викладачів університету; – Створення нових ресурсів для викладання / навчання / оцінювання; – Створення спеціальної освітньої інфраструктура, необхідної для реалізації нової національної професійної програми з фізичної терапії.

Студенти активно дискутували щодо можливості брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності в ЄС, через програми Erasmus+». – Студенти, які навчаються у магістратурі з фізичної терапії матимуть можливість брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності в ЄС, через програми Erasmus+.

Крім цього, з даною інформацією моли можливість ознайомитися викладачі кафедр і працівники структурних підрозділів Тернопільського національного медичного університету іменні І.Я.Горбачевського МОЗ України.