Застосування технологій дистанційної освіти ТНМУ розпочалося в 2006р. Було запроваджено використанння системи дистанційної освіти (СДО) Moodle для тестового оцінювання результатів самопідготовки студентів до практичних занять.

Застосування технологій дистанційної освіти ТНМУ розпочалося в 2006р. Було запроваджено використанння системи дистанційної освіти (СДО) Moodle для тестового оцінювання результатів самопідготовки студентів до практичних занять.

Протягом наступних років використання можливостей (СДО) Moodle поcтійно розширювалося. На кінець 2019 року всі навчальні матеріали всіх крусів були повністю представлені в Moodle – у вигляді навчальних активностей (“workshop”, “assignment”), файлів (pdf) або зовнішніх лінків (лінки на відеозаписи лекцій з YouTube).

Якісні зміни відбулися 2012 з впровадженням в ТНМУ використання сервісів Microsoft Office 365, Google Suite for Education.

Платформа Google Suite є засобом централізованої і автентифікації користувачів у всіх інформаційних сервісах ТНМУ та забезпечує функціонування сервісу електронної пошти ТНМУ.

Використання Microsoft Office 365 розпочалося з проведення відеоконференцій з великою кількістю одночасних учасників (від 50 до сотень).

В умовах карантину 2020 в ТДМУ одночасно застосовувалися всі вказані засоби дистанційного навчання. При цьому студенти:

- використовували навчальні матеріали розміщені на платформі Moodle (https://moodle.tdmu.edu.ua)для підготовки;

- розміщували свої відповіді у електронній формі у вигляді активностей Moodle (“workshop”, “assignment”);

- спілкувалися з викладачами засобами сервісів Google (текстом - за допомогою Gmail /Chat, та відео -за допомогою Hangouts / Meet).

переглядали відео-матріали та відео-лекції на YouTube-каналах викладачів (наприклад)

Платформу Moodle було застосовано для проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину - у формі тестування з використанням різних типів питань. Зокрема, питання типу “essay”використовувалися для представлення усних відповідей студентів.

Для прикладу, 1.06.2020 відбулась дистанційна он-лайн сесія захистів магістерських робіт, під час якої в режимі реального часу відбувались презентації магістрів своїх робіт для екзаменаційної комісії у складі професорсько-викладацького складу профільних кафедр та представників деканату. Режим відеоконференції дозволив зберегти класичні підходи до оцінювання робіт, проводити активну дискусію, дати можливість студентам висловити свою позицію та отримати рекомендації викладачів. Даний метод проведення атестації в умовах пандемії дозволяє дотриматись санітарно-епідемічних норм, не порушувати карантинні обмеження і в той же час об'єктивно оцінити роботу студентів.