Результати відбору студентів на поїздку у Фінляндію

В рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ проекту 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні комісією проведено конкурсний відбір студентів ТНМУ для участі в тренінговій програмі, яка відбудеться в Університеті прикладних наук (м. Порі, Фінляндія). У конкурсі взяли участь 9 студентів, рейтинг яких оцінювався згідно з наступними критеріями:

· Наявність сертифікату володіння англійською мовою: рівень В2 (Cambridge Assessment English, TOEFEL, IELTS)

· Успішне навчання згідно довідки з деканату про середній бал за всі роки навчання

· Участь у програмах (підтвердження документально)

· Наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших трьох співавторів

· Доповідь на студентських конференціях

· Участь у міжнародних програмах

· Участь у громадській, волонтерській та культурно-освітній роботі університету

Відповідно до кількості набраних балів студенти зайняли наступні місця у рейтингу:

Результати конкурсного відбору заненсено у протокол засідання конкурсної комісії № 13 від 17 березня 2020 р.