Про навчальний план підготовки магістрів спеціальності «Фізична терапія» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачеського МОЗ України

Regarding the curriculum of master’s degree programinPhysical Therapy specialty atI. HorbacheskyTernopil National Medical University

Програма підготовки магістрів спеціальності «Фізична терапія» успішно реалізується в ТНМУ. Навчальний план 1-го і 2-го курсів нараховує по 60 кредитів. Велика кількість кредитів відводилася на предмети, які є вкрай важливими у професійній діяльності магістра, зокрема, на 1-му курсі це Основи відновлювальної фізичної терапії – 5 кредитів, Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату – 7 кр, Фізична терапія у внутрішній медицині – 5 кр, Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів – 3 кр, Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату – 8 кр, як дисципліна за вибором – Фізична терапія у геріатрії – 4 кр. На 2-му курсі велика кількість кредитів відведена на предмети: Фізична терапія при захворюваннях нервової системи – 8кр, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи – 7 кр, Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях нервової системи – 11 кр, Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях серцево-судинної системи – 7 кр.

The Master’s Programme in Physical Therapy has been successfully implementedin TNMU. The syllabus for the 1stand 2ndyear students comprises 60 credits each. A large number of credits wasassignedto the mostimportant subjects for the professional activity of a master’s degree expert.The 1styear coursesinclude Fundamentals of Restorative Physical Therapy, 5credits;Physical Therapy in Musculoskeletal Disorders, 7credits; Physical Therapy in Internal Medicine, 5credits;Physical Therapy Clinical Practice in Internal Diseases, 3credits;Physical Therapy Clinical Practice in Injuries and Musculoskeletal Diseases, 8credits; Physical Therapy in Geriatrics,optional, 4credits. The 2ndyear courses comprise Physical Therapy inNervous System Disorders, 8 credits; Physical Therapy for Cardiovascular disorders,7 credits;Physical Therapy Clinical Practice inNervous System Disorders, 11credits;Physical Therapy Clinical Practice in Cardiovascular Disorders; 7 credits.

Перший випуск магістрів у ТНМУ нараховував 5 осіб Цього року кількість студентів на 2-му курсі магістратури збільшилася до 8 осіб, а на перший курс було прийнято 30 осіб.

The first graduates of the master’s degree program at TNMU amount to five people. This year, there are eightstudents completing the 2ndyear master’s degree program, and the freshman class comprised thirty students.

Таким чином, завдяки участі ТНМУ у програмі Еразмус+ динаміка набору студентів на магістратуру спеціальності «Фізична терапія» збільшилася і свідчить про практичність та перспективність впровадженого 2-х річного навчального плану.

Thus, theengagementof TNMU into the Erasmus+ programme facilitated the students’ enrolment for the Master’s program in Physical Therapy specialtythatproves the sensibleness and perspective of the implemented 2-year curriculum.